090 179 1269
Tầng 2 R6, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội
phamtap@gmail.com

Mặt bằng tòa R4 Royal City

Mặt bằng căn hộ chung cư Royal City tòa R4 gồm 10 loại diện tích, dao động từ 93m2 đến 137.6m2. Các căn hộ được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ.

Các loại diện tích căn hộ mẫu tòa R4 Royal City cụ thể như sau: 137.6m2, 132.3m2, 132.8m2, 131.5m2, 131.4m2, 112.4m2, 104.9m2, 102.1m2, 101.8m2, 93m2 .

MẶT BẰNG R4 – 137.6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Căn hộ diện tích 137.6m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 kho.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 137.6m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 132.8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 132.8m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 132.8m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 132.3M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 132.3m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 132.3m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 131.5M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 131.5m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 131.5m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 131.4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 131.4m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 112.4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 112.4m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 104.9M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 104.9m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 102.1M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 102.1m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 101.8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 101.8m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 93M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 93m2 tòa R4 chung cư Royal City