– Mặt bằng từ tầng 3 đến tầng 29 diện tích các căn từ 88.3m2 đến 187.3m2.

– Mặt bằng tầng 30 diện tích các căn từ 88.3m2 đến 200.8m2.

– Mặt bằng tầng 31 đến tầng 35 diện tích các căn từ 88.3m2 đến 200.8m2.

 

Sơ đồ mặt bằng tầng 3-29 tòa nhà R1 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng tầng 30 tòa nhà R1 chung cư Royal City

 

Sơ đồ mặt bằng tầng 31-35 tòa nhà R1 chung cư Royal City