Các diện tích tòa R1 của chung cư Royal City Nguyễn Trãi gồm: 88,3m2,89,8m2, 96,3m2, 104,8m2, 108,7m2, 109m2, 109,4m2, 110m2, 111m2, 113,9m2, 114,5m2, 124,6m2, 127,8m2, 130,7m2, 133,6m2, 133,8m2, 136m2, 145,2m2, 148m2, 151,7m2, 161m2, 162m2, 164m2, 169,4m2, 170m2, 173,5m2, 179,8m2, 181,4m2, 181,6m2, 187,3m2, 200,8m2.

=> Xem ngay bán căn hộ r1 royal city cắt lỗ sâu lên đến 1 tỷ/căn nhận nhà ở ngay đã có số đỏ

MẶT BẰNG TÒA R1-88.3M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

– Căn hộ 88.3m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 88.3m2 tòa R1

MẶT BẰNG TÒA 89,8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

– Căn hộ 89.8m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 89.8m2 tòa R1

MẶT BẰNG TÒA R1-96,3M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

– Căn hộ 96.3m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 96.3m2 tòa R1

MẶT BẰNG TÒA R1-104.8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ Royal City tòa R1 diện tích 104.8m2 được thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng104.8m2 tòa R1

=> Xem ngay bán chung cư r1 royal city cam kết giá rẻ nhất thị trường

MẶT BẰNG R1-108,7M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ Royal City tòa R1 diện tích 108.7m2 được thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.


Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 108.7m2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-109M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R1 chung cư Royal city được thiết kế gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 109m2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-109,4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 109.4m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4,2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-110M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 110 m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-111M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 111m2 tòa R1

MẶT BẰNG R1-113,9M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-114,5M2 CĂN HỘ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Mặt bằng căn hộ 114.5 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi

MẶT BẰNG R1-124,6M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ 124.6m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 124.6m2 tòa R1

MẶT BẰNG R1-127,8M2 CĂN HỘ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Căn hộ diện tích 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City Nguyễn Trãi thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-130,7M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R1-133,6M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-133,8M2

Mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

=> Xem ngay bán R1 Royal City căn hộ 5 sao ở Hà Nội

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-136M2

Căn hộ diện tích 136m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 1 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-145,2M2

Căn hộ diện tích 145.2m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R1 chung

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-148M2

Căn hộ diện tích 148m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 148m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-151,7M2

Mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 151.7m2 gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-161M2

Mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 161m2 tòa R1 gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 3 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 161m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-162M2

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-164M2

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-169,4M2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 169.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-170M2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-173,5M2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 173.5m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-179,8M2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 179.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-181,4M2

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-181,6M2

 

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-187,3M2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 187.3m2 tòa R1 chung cư Royal City

MẶT BẰNG CĂN HỘ ROYAL CITY R1-200,8M2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 200.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

=> Xem ngay 100 căn hộ bán chung cư Royal City cắt lỗ sâu lên đến 1 tỷ/căn nhận nhà ở ngay miến 10 năm phí dịch vụ