090 179 1269
Tầng 2 R6, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội
phamtap@gmail.com

Mặt bằng tòa R2 Royal City

Mặt bằng căn hộ mẫu tòa R2 chung cư Royal City có diện tích từ 88.3m2 đến 151.7m2, với số lượng phòng ngủ từ 2 đến 3 phòng ngủ, các phòng ngủ tương ứng với từng loại diện tích khác nhau. Dưới đây là chi tiết về số phòng tương ứng với các diện tích cụ thể

MẶT BẰNG R2-88,3M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Căn hộ diện tích 88.3m2 tòa R2 Royal City Nguyễn Trãi được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ và 2 WC.

 

Sơ đồ thiết kế căn hộ 88.3m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-89,8M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Căn hộ 89.8m2 tòa R2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 89.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-96,3M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 96.3m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-104,8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 104.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-108,7M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 108.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-109M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-109,4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-110M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-111M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-113,9M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-114,5M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-124,6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 124.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

Mặt bằng R2-127,8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 127.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-130,7M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-133,6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-133,8M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ133.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-136M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-145,2M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-151,7M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-161M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ 161m2 tại tòa R2 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 3 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 161m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-162M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-164M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-169,4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 169.4m2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-170M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-173,5M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 173.5m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-179,8M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 179.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-181,4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.4m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-181,6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-187,3M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 187.3m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-200,8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 200.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-109M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ thiết kế căn hộ 109m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-109,4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 109.4m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-110M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 110m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-111M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 111m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-113,9M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 113.9m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-114,5M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 114.5m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-124,6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 124.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 124.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

Mặt bằng R2-127,8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 127.8m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 127.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-130,7M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 130.7m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-133,6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ133.6m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-133,8M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ133.8m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ113.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-136M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 136m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-145,2M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 145.2m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R2 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R2-151,7M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Sơ đồ thiết kế căn hộ 151.7m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

Để biết thêm thông tin chi tiết về bán chung cư Royal City, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: