090 179 1269
Tầng 2 R6, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội
dichvu.vinhomesroyalcity@gmail.com

Mặt bằng tầng Royal City tòa R2

Khu căn hộ Royal City tòa R2 được bố trí từ tầng 3 đến 35. Trong đó:

– Từ tầng 3 đến tầng 29 các diện tích căn hộ được thiết kế từ 88.3m2 đến 187.3m2.

– Tầng 12A tòa R2 chung cư Royal City các diện tích căn hộ được thiết kế từ 88.3m2 đến 187.3m2.

– Mặt bằng tầng 31-35 tòa R2 chung cư Royal City được thiết kế các diện tích từ 88.3m2 đến 187.3m2.

Sơ đồ mặt bằng tầng 3-29 tòa nhà R1 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng tầng 12A tòa nhà R1 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng tầng 31 – 35  tòa nhà R1 chung cư Royal City