Mặt bằng căn hộ chung cư Royal City tòa R4 gồm 10 loại diện tích, dao động từ 93m2 đến 137.6m2. Các căn hộ được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ.

Các loại diện tích căn hộ mẫu tòa R4 Royal City cụ thể như sau: 137.6m2, 132.3m2, 132.8m2, 131.5m2, 131.4m2, 112.4m2, 104.9m2, 102.1m2, 101.8m2, 93m2 .

MẶT BẰNG R4 – 137.6M2 ROYAL CITY NGUYỄN TRÃI

Căn hộ diện tích 137.6m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 kho.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 137.6m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 132.8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 132.8m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 132.8m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 132.3M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 132.3m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 132.3m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 131.5M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Căn hộ diện tích 131.5m2 tòa R4 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 131.5m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 131.4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 131.4m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 112.4M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 112.4m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 104.9M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 104.9m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 102.1M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 102.1m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 101.8M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 101.8m2 tòa R4 chung cư Royal City

MẶT BẰNG R4 – 93M2 CHUNG CƯ ROYAL CITY

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 93m2 tòa R4 chung cư Royal City